Psykisk ohälsa

Ibland kan livet upplevas som ett mörker utan någon som helst ljusning. Självmord känns som den enda utvägen. Men det finns alltid utvägar, det finns alltid hjälp att få. Många gånger finns det en bakomliggande depression som går att behandla. Att få prata om sina självmordstankar är också viktigt. Bara att någon lyssnar kan rädda liv.

Använd länkarna längst ned på sidan för hjälp och stöd.

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt.

Det personliga ombudet kan fungera som ett stöd i olika frågor och funderingar. Ombudet kan också motivera dig till att söka insatser. Det kan vara sådant som har att göra med din ekonomi, sysselsättning, bostad eller fritid. Ombudet kan även hjälpa dig att få kontakt med de rätta myndigheterna och personerna.

Stödet är kostnadsfritt. Personligt ombud bedriver inte myndighetsutövning, och är också helt fristående från alla berörda myndigheter.

Mer information om personliga ombud finns inom Lapplands kommunalförbund.

Personligt ombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden.

Vill du ha mer information använd länkarna under relaterade länkar.

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall