Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin i Kiruna kommun vänder sig till personer med psykisk ohälsa som behöver stöd/hjälpinsatser i sin livssituation för att öka möjligheten till ett självständigt liv med gemenskap och delaktighet i samhället.

Målsättningen med hjälpinsatserna är att utveckla individens möjligheter till att leva ett självständigt liv. Alla stöd/hjälpinsatser avgörs utifrån den enskildes behov. En individuell målplan upprättas tillsammans med den enskilde där stödet/hjälpinsatser sammanfattas.

Stöd/hjälpinsatser ges i den enskildes hem genom socialpsykiatrins hemtjänstgrupp.

Det finns två särskilda boenden för personer med psykiska funktionsvariationer.

Glimten med 9 lägenheter för personer med psykisk funktionsvariation och Bromsgatan 12a med 5 lägenheter för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Insatser från socialpsykatrin är biståndsbedömt, för mer information kontakta biståndshandläggare.

Ansökansblanketten finns att hämta i kommunens blankettarkiv.

Blankettarkiv

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall