Kvalité

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är viktigt för att skapa värde tillsammans med dem vi är till för. Kvalitetsarbetet och all verksamhetsutveckling strävar efter att uppfylla kommunens mål och vision.

Kvalitetsarbetet ska utgöra grunden till kommunens utvecklings- och förbättringsarbete. Kiruna kommun deltar i årliga undersökningar om kvaliteten på de verksamheter som bedrivs. Kommunen gör även egna undersökningar för att få underlag för att kunna styra och leda till goda resultat detta genom bland annat kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall