Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Revisorer

Det är kommunfullmäktiges ansvar att se till att våra skattepengar används på ett ändamålsenligt sätt. Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift.

Revisionens uppgift är att granska om kommunens verksamhet följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom kommunens ekonomiska ramar.

Kommunrevisionen består av folkvalda politiker och är tillsatta efter samma mandatfördelning som i kommunfullmäktige. Revisionens ordförande utses av fullmäktige från det största oppositionspartiet. Revisionen är opolitisk i sina granskningar och bedömningar.

Revisorerna granskar all kommunal verksamhet årligen. Revisionen genomför övergripande granskning av alla styrelser och nämnder fortlöpande, men även fördjupade granskningar inom valda verksamheter.

I förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats hittar du kommunrevisionens ledamöter.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari