Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Revisorer

Det är kommunfullmäktiges ansvar att se till att våra skattepengar används på ett ändamålsenligt sätt. Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift.

Revisionens uppgift är att granska om kommunens verksamhet följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom kommunens ekonomiska ramar.

Kommunrevisionen består av folkvalda politiker och är tillsatta efter samma mandatfördelning som i kommunfullmäktige. Revisionens ordförande utses av fullmäktige från det största oppositionspartiet. Revisionen är opolitisk i sina granskningar och bedömningar.

Revisorerna granskar all kommunal verksamhet årligen. Revisionen genomför övergripande granskning av alla styrelser och nämnder fortlöpande, men även fördjupade granskningar inom valda verksamheter.

I förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats hittar du kommunrevisionens ledamöter.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari