Kommunfullmäktige

Foto: Henning Larsen Hufton + Crow

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. I fullmäktiges uppgifter ingår bland annat att sätta upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder och styrelse

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är i sin tur högsta beslutande organ i kommunen. Det kallas för demokrati. Men demokrati betyder också mycket mer, exempelvis att alla har rätt att få reda på vilka beslut som fattas i kommunen. Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen och kallas offentlighetsprincipen.

De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna beslutar om riktlinjer, kvalitet och hur mycket olika verksamheter får kosta. Tjänstemännen i förvaltningarna sköter sedan verksamheten enligt politikernas direktiv.

Mandatperioden 2019-2022

Efter valet hösten 2018 ingick partierna Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna (23 mandat av 45) ett samarbete för mandatperioden 2019-2022.

Av slutlig sammanräkning från länsstyrelsen i Norrbotten efter val till kommunfullmäktige 2019 framgår mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Kiruna enligt följande:

  • 15 mandat Centerpartiet
  • 12 mandat Socialdemokraterna
  • 4 mandat Sjukvårdspartiet
  • 3 mandat Vänsterpartiet
  • 3 mandat Moderaterna
  • 2 mandat Samelistan 
  • 2 mandat Feministiskt initiativ
  • 2 mandat Sverigedemokraterna
  • 1 mandat nya Kirunapartiet
  • 1 mandat Kristdemokraterna

I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kommunfullmäktiges alla ledamöter och ersättare.

Kommunledningens måldokument

Kirunas kommunledning med Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har antagit ett program för att skapa utveckling, tillväxt och trygghet för Kirunaborna.

Det primära och övergripande målet är att Kiruna ska vara en kommun där människor vill bo och dit människor vill flytta. Vi ska därför skapa ännu bättre möjligheter till ett rikt liv i Kiruna oavsett vad man är intresserad av eller hur gammal man är. Ett brett utbud av nöje, kultur, idrott och möjligheter till friluftsliv i skog och fjäll är väsentliga delar för ett attraktivt Kiruna. Föreningslivet är centralt i detta sammanhang. En grundförutsättning för ett attraktivt samhälle är hög kvalitet på välfärdstjänsterna; skola, omsorg och sjukvård. Ett utbud av högre utbildningar på eftergymnasial nivå är också väsentligt för att ett samhälle ska attrahera ungdomar.

Här kan du läsa programmet i sin helhet Allians för utveckling och tillväxt , 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas