Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll till fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 

2024-06-17 , 122.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdagar 2024:

  • 2024-06-17
  • 2024-10-07
  • 2024-11-11
  • 2024-12-16

Du kan lyssna på kommunstyrelsens möten i din närradio 93,7 MHZ. Du kan även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Sammanträdesdagar 2024

2024-02-05

2024-02-26

2024-03-18

2024-04-08

2024-05-27

2024-06-03

2024-09-16

2024-09-23

2024-10-28

2024-12-02

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesdagar för år 2024:

2024-01-25 Öppna kallelse , 43.9 kB.

2024-02-29 Öppna kallelse , 45.1 kB.

2024-03-14 arbetsnämnd Öppna kallelse , 42.6 kB.

2024-04-09 Öppna kallelse , 41.9 kB.

2024-05-15 Öppna kallelse , 46 kB.

2024-05-30 (extra sammanträde) Öppna kallelse , 44.1 kB.

2024-06-20

2024-09-25

2024-10-24

2024-11-14 arbetsnämnd

2024-12-12

Sammanträdesdagar 2024

Nämnden

Arbetsutskottet

2024-02-01
2024-03-14
2024-04-18
2024-05-16
2024-06-13
2024-09-19
2024-11-07
2024-12-12

2024-05-30
2024-09-05
2024-10-24
2024-11-28


Text

Sammanträdesdagar för 2024:

2024-01-30
2024-02-27
2024-03-19
2024-04-16
2024-05-28
2024-06-18
2024-08-27
2024-09-24
2024-10-22
2024-11-26
2024-12-17

Nästa val är till europaparlamentet och hålls i juni 2024.

Tjänstemannaberedning genomförs på nämndens expedition klockan 09.00- 10.00. Närvarande: personal med ärenden att lyfta till nämnden, förvaltningschef.
Presidieberedning genomförs klockan 13.00- 15.00. Närvarande: presidium, nämndsekreterare, enhetschef, förvaltningschef, personal med ärenden att lyfta till nämnden är beredda att vid behov föredra för beredningen.

Nämndssammanträden hålls i mötesrummet Jokken i Stadshuset klockan 13.00- 15.00 och är ej öppna för allmänheten. Närvarande: Överförmyndarnämnden, nämndsekreterare, medarbetare med ärenden att föredra, förvaltningschef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kevin Tornemar