Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll till fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 

2023-12-04 , 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdagar 2023:

  • 2023-02-06
  • 2023-03-27
  • 2023-05-15
  • 2023-06-19
  • 2023-10-09
  • 2023-11-13
  • 2023-12-04

År 2022

2022-02-28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2022-04-04 Länk till annan webbplats.
2022-06-07--08 Länk till annan webbplats.

År 2021

2021-12-20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2021-11-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2021-10-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2021-09-13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2021-06-07 Länk till annan webbplats. Del 1
2021-06-08 Länk till annan webbplats. Del 2
2021-04-12 Länk till annan webbplats.
2021-03-22 Länk till annan webbplats.
2021-02-22 Länk till annan webbplats.

År 2020

2020-11-23 Länk till annan webbplats.
2020-10-19--20 Länk till annan webbplats.
2020-09-14 Länk till annan webbplats.
2020-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2020-04-06 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2020-02-17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

År 2019

2019-11-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. del 1
2019-11-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. del 2
2019-10-21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-09-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-06-10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-04-08 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-03-04 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2019-02-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

År 2018

2018-12-10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. del 1
2018-12-11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. del 2
2018-06-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2018-05-28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2018-04-09 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2018-02-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan lyssna på kommunstyrelsens möten i din närradio 93,7 MHZ. Du kan även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Sammanträdesdagar 2023
2023-01-23
2023-03-13
2023-04-03
2023-05-02
2023-06-07
2023-09-25
2023-10-17
2023-10-30
2023-11-20

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesdagar för år 2023:

2023-02-09

2023-03-16

2023-04-20 arbetsnämnd

2023-05-17

2023-06-15

2023-09-14

2023-10-26

2023-11-16 arbetsnämnd

2023-12-14

Sammanträdesdagar 2023

Nämnden

Arbetsutskottet

2023-02-02
2023-03-02
2023-04-05
2023-05-12
2023-06-08
2023-09-21
2023-10-26
2023-12-07

2023-02-16

2023-03-22
2023-04-27
2023-05-25
2023-09-07
2023-10-12
2023-11-23


Sammanträdesdagar för 2023:

2023-01-10
2023-01-31
2023-02-28
2023-03-28
2023-04-25
2023-05-29
2023-06-20
2023-08-29
2023-09-26
2023-10-24
2023-11-28
2023-12-19

Nästa val är till europaparlamentet och hålls någon gång i maj-juni 2024.

Tjänstemannaberedning genomförs på nämndens expedition klockan 09.00- 10.00. Närvarande: personal med ärenden att lyfta till nämnden, förvaltningschef.
Presidieberedning genomförs klockan 13.00- 15.00. Närvarande: presidium, nämndsekreterare, enhetschef, förvaltningschef, personal med ärenden att lyfta till nämnden är beredda att vid behov föredra för beredningen.

Nämndssammanträden hålls i mötesrummet Jokken i Stadshuset klockan 13.00- 15.00 och är ej öppna för allmänheten. Närvarande: Överförmyndarnämnden, nämndsekreterare, medarbetare med ärenden att föredra, förvaltningschef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas