Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll till fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 

2021-04-12

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-06-07--08
2021-09-13
2021-10-18
2021-11-15


Du kan lyssna på kommunstyrelsens möten i din närradio 93,7 MHZ. Nu kan du även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Aktuell kallelse till kommunstyrelsen

Nästa sammanträde 2021-04-19

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-05-24
2021-08-30
2021-09-27
2021-10-25
2021-12-06

Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Nämndens sammanträden är oftast öppna för allmänheten på eftermiddagarna (utom i april och oktober) och sänds i radio Kiruna, närradio 93,7 MHZ. Nu kan du även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Aktuell kallelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Nästa sammanträde 2021-03-04

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-01-21

2021-03-04

2021-04-15 arbetsnämnd ej radiosänd

2021-05-06

2021-06-10

2021-09-16

2021-10-21

2021-11-18 arbetsnämnd ej radiosänd

2021-12-16

Sammanträdesdagar för 2021:

Nämnden

2021-02-04
2021-03-11
2021-04-15
2021-05-20
2021-06-24
2021-09-16
2021-10-21
2021-12-02

Arbetsutskottet

2021-01-21
2021-02-25
2021-04-01
2021-05-06
2021-06-10
2021-09-02
2021-10-07
2021-11-18

Socialnämnden sammanträder vanligast i kommunstyrelsens sessionssal.

Aktuell kallelse till socialnämnden

Nästa sammanträde 2021-02-23

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-02-02
2021-02-23
2021-03-23
2021-04-27
2021-05-25
2021-06-22
2021-08-24
2021-09-28
2021-10-26
2021-11-23
2021-12-14

Nästa allmänna val är till riksdag samt landsting/region och kommunfullmäktige i september 2022.

Tjänstemannaberedning genomförs på nämndens expedition klockan 09.00- 10.00. Närvarande: personal med ärenden att lyfta till nämnden, förvaltningschef.
Presidieberedning genomförs klockan 13.00- 15.00. Närvarande: presidium, nämndsekreterare, enhetschef, förvaltningschef, personal med ärenden att lyfta till nämnden är beredda att vid behov föredra för beredningen.

Nämndssammanträden hålls i mötesrummet Jokken i Stadshuset klockan 13.00- 15.00 och är ej öppna för allmänheten. Närvarande: Överförmyndarnämnden, nämndsekreterare, medarbetare med ärenden att föredra, förvaltningschef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas