Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll till fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 

2021-06-07--08 , 53.9 kB.

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-09-13
2021-10-18
2021-11-15


Du kan lyssna på kommunstyrelsens möten i din närradio 93,7 MHZ. Nu kan du även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Aktuell kallelse till kommunstyrelsen

Nästa sammanträde 2021-08-30

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-09-27
2021-10-25
2021-12-06

Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Nämndens sammanträden är oftast öppna för allmänheten på eftermiddagarna (utom i april och oktober) och sänds i radio Kiruna, närradio 93,7 MHZ. Nu kan du även lyssna på radiosändningen i Abisko-Björkliden på 98,4 MHZ samt i Karesuando på 107,7 MHZ.

Aktuell kallelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-01-21

2021-03-04

2021-04-15 arbetsnämnd ej radiosänd

2021-05-06

2021-06-10

2021-09-16

2021-10-21

2021-11-18 arbetsnämnd ej radiosänd

2021-12-16

Sammanträdesdagar för 2021:

Nämnden

2021-02-04
2021-03-11
2021-04-15
2021-05-20
2021-06-24
2021-09-16
2021-10-21
2021-12-02

Arbetsutskottet

2021-01-21
2021-02-25
2021-04-01
2021-05-06
2021-06-10
2021-09-02
2021-10-07
2021-11-18

Socialnämnden sammanträder vanligast i kommunstyrelsens sessionssal.

Aktuell kallelse till socialnämnden

Nästa sammanträde 2021-02-23

Sammanträdesdagar för år 2021:

2021-02-02
2021-02-23
2021-03-23
2021-04-27
2021-05-25
2021-06-22
2021-08-24
2021-09-28
2021-10-26
2021-11-23
2021-12-14

Nästa allmänna val är till riksdag samt landsting/region och kommunfullmäktige i september 2022.

Tjänstemannaberedning genomförs på nämndens expedition klockan 09.00- 10.00. Närvarande: personal med ärenden att lyfta till nämnden, förvaltningschef.
Presidieberedning genomförs klockan 13.00- 15.00. Närvarande: presidium, nämndsekreterare, enhetschef, förvaltningschef, personal med ärenden att lyfta till nämnden är beredda att vid behov föredra för beredningen.

Nämndssammanträden hålls i mötesrummet Jokken i Stadshuset klockan 13.00- 15.00 och är ej öppna för allmänheten. Närvarande: Överförmyndarnämnden, nämndsekreterare, medarbetare med ärenden att föredra, förvaltningschef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf-Määttä