Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt de övriga nämnderna, kommunala bolag och stiftelser. Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen.

I Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats hittar du kommunstyrelsens alla ledamöter och ersättare.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson