Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt de övriga nämnderna, kommunala bolag och stiftelser. Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen.

I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kommunstyrelsens alla ledamöter och ersättare.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas