Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt de övriga nämnderna, kommunala bolag och stiftelser. Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen.

I Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats hittar du kommunstyrelsens alla ledamöter och ersättare.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson