Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt de övriga nämnderna, kommunala bolag och stiftelser. Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen.

I Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats hittar du kommunstyrelsens alla ledamöter och ersättare.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson