"rootPage" is not defined.

I Kiruna är människors ekonomiska och sociala trygghet i fokus.

Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. Socialförvaltningen bistår med olika former av stöd och omsorg till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Utgångspunkten är att ta tillvara och stärka människornas egna förmågor med respekt för individens självbestämmande och integritet.

För en del kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt. Behoven kan se olika ut beroende på situationen och var man befinner sig i livet.

För att få insatser från socialförvaltningen behövs det ett biståndsbeslut som fattas utifrån en individuell bedömning.

Expeditionstider för socialförvaltningen

Här hittar du våra öppettider och kontaktuppgifter.

Kiruna kommuns integrationsarbete

Integrationsenheten fungerar som ett nav i mottagandet av nyanlända. Här får de praktisk hjälp, men också information om vart de ska vända sig med olika myndighetsfrågor.

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna sypnukter och klagomål.

Familj, barn och unga

Sida för familj, barn och unga

Hjälp i hemmet

Här finns information om möjlig hjälp i hemmet