Hälsans Stig

Hälsans Stig är en folkhälsosatsning med målet att få fler att promenera mer. Promenadslingan har ingen bestämd start- eller målpunkt, den ska kännas enkel och trygg och går nära bostadsområden pch grönområden.

Hälsans Stig i Kiruna C utgår från Kiruna Sjukhus nuvarande placering (2023) med en runda kring Triangeln/Bolags-området som länkar ihop med en runda kring Lombolo-området.

Största delen av Hälsans Stig i Kiruna C går längs med asfalterade gång- och cykelvägar som inte är uppdelade för gångtrafikanter och cyklister. Var därför uppmärksam på att gå på vänster sida på g/c-väg och cykla på höger i färdriktningen. En mindre del av stigen går längs med trottoarer längs bilväg.

Runt om i Sverige finns cirka 160 Hälsans Stig, de är lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 7 kilometer. Hälsans Stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen.

Slingan har ingen bestämd start- eller målpunkt och inte heller en bestämd färdriktning. Du väljer själv var du vill kliva på stigen och åt vilket håll du går åt.

Den första Hälsans Stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans Stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika.

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som skapar och sköter om sin lokala Hälsans Stig.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Heidi Kari