Hälsostigar i Kiruna kommun

I Kiruna kommun finns hälsoslingor för att underlätta dig som är ny i kommunen eller för dig som vill upptäcka nya ställen.

Hälsoslingor syftar till att underlätta för den som är ovan att vara ute i naturen, eller kanske är osäker på vad man klarar av, att uppsöka naturen för fysisk aktivitet eller avkoppling. Slingorna finns beskrivna med text, bild och karta. De har klassificerats utifrån svårighetsgrad baserat på framkomlighet. Graderingen ska bidra till att i förväg förbereda besökare att kunna bilda sig en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att ta sig fram längs stigen eller leden. Hälsoslingorna når du under barmarkstid (maj- oktober).

Här finns länk till webbkarta: hälsostigar Kiruna kommun Länk till annan webbplats.
Stigar presenteras under informationsflikarna för varje färg.

Grön hälsoslinga – fungerar för i stort sett alla

Fungerar för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader. Ej fysiskt krävande.

Blå hälsoslinga – fungerar för gående

Fungerar för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Kräver viss uthållighet.

Röd hälsoslinga – fungerar för de som går utan problem

Fungerar för personer som går utan hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Svart hälsoslinga – fungerar för spänstiga och naturvana

Fungerar för spänstiga utan nedsatt rörlighet. Underlaget är ojämnt och det kan vara rejäla höjdskillnader. Kräver uthållighet.

Här finns en vägledning om hur hälsoslingor kan graderas:
Länk till Länsstyrelsen Norrbotten vägledning Länk till annan webbplats.

Här hittar du information om de hälsoslingor som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbottens län i projektet Naturaktivitet på recept (NaR).

Hälsoslingan Abisko kanjon

1,3 km tur och retur nedre parkeringen eller 2,1 km tur och retur naturum

I Abisko nationalpark finns en tillgänglighetsanpassad stig längs kanjonen, en av Sveriges väldigt få kanjoner. Det är som en ravin fast i berg i stället för jord. Från träspången med räcken kan du se de höga branta bergväggarna och det klara vattnet som forsar fram långt där nere i kanjonens botten. När du lyfter blicken ser du Torneträsk och fjäll där det även på sommaren ligger kvar fläckar av snö.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad Abisko kanjon , 914.7 kB.

Hälsoslingan Lombolospåret

2,3 km blå (rundslinga) eller 3,2 km grön (rundslinga), båda 4,7 km

Under barmarkssäsongen finns två fina lättillgängliga hälsoslingar i elljusspåret vid Lombolo. De går genom gles björkskog i ett flackt område i anslutning till bostadsområden. Båda slingorna har hårt packat grus som underlag. De är belysta så att de går att använda även på höstkvällarna. Längs den västra slingan finns flera rastplatser med eldplats och bänkbord där de flesta tyvärr är svåra att nå med rullstol.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad Lombolospåret , 1.1 MB.

Hälsoslingan Fågelkullen och kanjonen

2,5 km (rundslinga)

Här är en hälsoslinga där du passerar den djupa kanjonen och får njuta av en milsvid utsikt från Fågelkullens vindskydd. Stigen till fågelkullen är relativt lättvandrad men du måste kunna lyfta fötterna över rötter och stenar, och orka gå i några korta branta backar. Du blir belönad med vyer som du inte får ser någon annanstans i Sverige.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad Fågelkullen och kanjonen , 870.5 kB.

Hälsoslingan Lombolospåret

2,3 km blå (rundslinga) eller 3,2 km grön (rundslinga), båda 4,7 km

Under barmarkssäsongen finns två fina lättillgängliga hälsoslingar i elljusspåret vid Lombolo. De går genom gles björkskog i ett flackt område i anslutning till bostadsområden. Båda slingorna har hårt packat grus som underlag. De är belysta så att de går att använda även på höstkvällarna. Längs den västra slingan finns flera rastplatser med eldplats och bänkbord där de flesta tyvärr är svåra att nå med rullstol.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad Lombolospåret grön och blå slinga , 1.1 MB.

Hälsoslingan Aptas

6,8 km (fram och tillbaka)

Hälsoslingan Aptas ligger i Aptasvare fjällurskogsreservat och tar dig upp på toppen av Ylinen Aptasvaara. Därifrån har du fin utsikt vid klart väder. Stigen går genom högvuxen gammal barrskog som får mer och mer inslag av björk högre upp. Senare försvinner granar och tallar och bara fjällbjörkar och några enstaka rönnar växer längs stigen. Uppe på toppen är det kalfjäll så där växer inga träd alls. I stället får du en milsvid utsikt. Du ser gruvan och centrum åt väster, och om du tittar åt norr kan du se ända till Jukkasjärvi. I söder bildar siluetten av trädtopparna i gammelskogen en taggig horisontlinje.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad om Aptasvaara , 759 kB.

Hälsoslingan Njakajaurestigen

5,6 km (rundslinga) respektive 9,8 km (med Nissunjokk)

Här är en fin hälsoslinga för dig som klarar av att gå i kuperad terräng under korta stunder. Den går genom Abisko nationalpark här du får se flera av naturtyperna som förekommer i nationalparken. Tack vare den kalkrika berggrunden finns här flera fjällväxter som är ovanliga på andra ställen. På sommaren kan du till exempel få se fjällsippa och lapsk alpros blomma. Glöm inte heller att stanna och njuta av utsikten över Abiskojokk eller dalen Čuonjávággi som även kallas Lapporten.

Här finner du mer om hälsoslingan: Informationsblad om Njakajaurestigen , 1.1 MB.


Här hittar du mer information om Hälsoslingor

Länk till Länsstyrelsen Norrbotten: Natur och hälsa Länk till annan webbplats.
Länk till Region Norrbotten: Fysisk aktivitet på recept och Naturaktivitet på recept Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Heidi Kari