Digitalisering och IKT i skolan

Vi inom Kiruna kommun bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete inom våra förskolor och grundskolor. Vi vill stärka barn och ungdomars digitala kompetens, och använder informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i syfte att främja lärande, skapande, samarbete och kommunikation.

DIGITALA TJÄNSTER OCH VERKTYG

Vi arbetar med ett flertal digitala tjänster och verktyg med våra barn och elever. Lärplattformen Vklass används från förskola till årskurs 9 för samarbete och administration, samt för kommunikation mellan skolan och hemmet.

Inom förskolan arbetar barnen med iPads tillsammans med pedagogerna. Eleverna i grundskolan använder Chromebooks och Googles verktyg G Suite for Education. Från och med årskurs 6 får eleverna tillgång till en egen Chromebook, en så kallad 1:1-lösning.

PEDAGOGISKT IKT-STÖD

Sedan några år tillbaka har alla förskolor tillgång till ett team med förstelärare som fokuserar på digitalisering. Inom grundskolan finns det personer kopplade till varje skola med ett formulerat IT-ansvar för att stötta elever och kollegor med teknisk support.

Vi har även en centralt placerad IKT-strateg och en digitaliseringsutvecklare som stöttar, utvecklar och följer upp digitaliseringsarbetet inom utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson