Grundskola utomlands

Information gällande grundskola i utlandet

Skollagen (2010:800) Kap. 7
2 §
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola…

Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. Barn som vistas utomlands under en längre tid omfattas inte av skolplikten och har därmed heller inte rätt till kostnadsfri utbildning. Detta innebär att barnen inte har rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för att gå i skola utomlands. För att Kiruna kommun ska kunna pröva om ett barn vistas varaktigt utomlands och därmed inte omfattas av skolplikten måste barnets vårdnadshavare lämna in en anmälan till kommunen. För detta används denna blankett:

I flera utländska städer i så väl Europa, Asien som Afrika finns Svenska utlandsskolor som får statligt stöd för att bedriva skolverksamhet i enlighet med de styrdokument som gäller för den svenska skolan. Dessa skolor har fått tillstånd från Skolinspektionen att bedriva verksamhet. Det är reglerat i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för vilka barn som skolan kan söka statsbidrag. Även om skolan får statsbidrag så kan den vara avgiftsbelagd.

På senare år har det blivit allt mer vanligt att även andra som inte fått tillstånd från Skolinspektionen startat så kallade semesterskolor där barn erbjuds undervisning under kortare eller längre vistelser i utlandet. Dessa skolor får inte något statsbidrag och har inte rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. De har heller inga krav på sig att bedriva verksamheten utifrån de svenska styrdokumenten.

På Skolverkets hemsida Utbildningsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vad som gäller och vilka skolor som fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva grundskola utomlands.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson