NTA, Qultek & Regtek

I Kiruna finns en lång tradition att satsa på teknik och naturvetenskap i skolan. Kommunen stöttar förskolorna och skolorna genom tre olika insatser som alla har syftet att öka barnens och elevernas intresse för och kunskaper i naturvetenskap och teknik.

Under 2022 genomfördes en omorganisation av arbetet med dessa insatser. Mer om tankarna med detta finns att läsa i dokumentet Ny organisation av NTA och RegTek/Qultek , 369.4 kB..

NTA är ett icke kommersiellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap, teknik och matematik för lärare och elever i grundskolan och förskolan. NTA handlar inte bara om naturvetenskap och teknik utan även om matematik, språkutveckling, samhällskunskap, historia med mera och är ett koncept för tematiskt arbetssätt. Genom NTA erbjuds personal i förskolan och skolan att delta i kompetensutveckling. Kopplat till detta finns sedan undervisningsmaterial inom olika teman som förskolorna och skolorna kan låna för sin undervisning.
Kopplat till NTA-skolutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det vetenskapliga rådet där det ingår ledamöter från Kungliga vetenskapsakademin (KVA), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och universitet. Deras uppgift är bland annat att granska all fakta i NTA´s lärarhandledningar samt i temaböckerna som finns att tillgå till vissa teman.

Qultek är namnet på Kiruna kommuns lärarnätverk för grundskolan och grundsärskolan i teknik och naturvetenskap sedan 1996. Qultek ingår också sedan många år tillbaka i ett större länsnätverk, RegTek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som samordnas av Teknikens Hus i Luleå. Ett särskilt avtal mellan kommunen och Teknikens Hus och innebär bland annat att alla förskolor och grundskolor i Kiruna har fri entré till Teknikens Hus samt kostnadsfritt kan ta del av Teknikens Hus olika pedagogiska program vid besök. Genom RegTek och det lokala nätverket Qultek får Kirunas lärare också regelbundet möjlighet att kostnadsfritt ta del av fortbildning, digitalt eller på plats i Kiruna. Syftet med fortbildningsträffarna är att insprirera och kompetensutveckla Kiruna kommuns lärare i teknik och naturvetenskap. Även andra ämnen integreras då och då beroende på vilket tema fortbildningsträffarna har. Innehållet i träffarna är kopplat till kursplanerna i teknik och NO-ämnena.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson