Språkutveckling - Handlingsplan

I syfte att öka möjligheten för alla barn och ungdomar i Kiruna kommun att nå läroplanens mål i alla ämnen har en handlingsplan för arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling antagits av Kultur- och utbildningsnämnden.

Anledningen till att detta gjorts är att skolorna under flera år sett i sitt kvalitetsarbetet att framför allt brister i läsförståelsen gör att eleverna inte klarar av att nå målen i de senare årskurserna. Detta visar även nationella och internationella undersökningar är vanligt i hela Sverige.

Handlingsplanen gäller för alla kommunala verksamheter men även en del fristående förskolor och skolor har valt att använda sig av den. 2018 reviderades handlingsplanen bland annat utifrån att nya nationella obligatoriska uppföljnings- och kartläggningsverktyg behövde lyftas in.

För att kvalitetsäkra arbetet med och uppföljningen av språkutveckling i kommunens förskolor och skolor finns också en lektor anställd med bland annat uppdraget att vara förvaltningens språkutvecklare.

handlingsplan för Språk-, läs- och skrivutveckling , 584.9 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson