Dispositionsplan Rovasuanto, Torne älvdal, Vittangi 1979

Urklipp ur plankartan för dispositionsplanen för Rovasuanto

Dispositionsplanen för Rovasuanto, Torne älvdal, Vittangi antogs av kommunfullmäktige 1979 och gäller fortfarande.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin