Fördjupad översiktsplan Torneträskområdet 2014

Vy över Torneträsk

En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar området mellan Riksgränsen och Rensjön. Planen antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2014.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin