Kemikalier

Lastbil som kört i diket på vinterväg

Kemikalieanvändningen har ökat i Sverige liksom i övriga världen och kemikalierna sprids vidare i naturen till luft och vatten. Kemikalier finns i många produkter, t.ex. tvättmedel, kläder, hemelektronik och tandkräm.

REACH är EU:s regelverk på kemikalieområdet och trädde ikraft 2007. REACH är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen.

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för kemikalier.
Läkemedelsverket är ansvarig myndighet för kosmetiska och hygieniska produkter.

Vi använder många olika kemikalier i våra hushåll. Det är viktigt att tänka på hur vi hanterar och förvarar dem, eftersom de kan vara farliga för både människor och miljö.

Välj miljömärkta produkter

Försök att använda så lite kemikalier som möjligt, och välj i möjligaste mån miljömärkta produkter eftersom de är mindre farliga för naturen. Exempel på miljömärkningar är Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Farliga ämnen hör inte hemma i soporna eller avloppet!

Farligt avfall är ofta vardagliga saker som till exempel nagellack, färgrester, läkemedel eller batterier. Om de hamnar bland brännbart avfall eller spolas ner i avloppet kan även mycket små mängder orsaka stor skada på naturen. Allt farligt avfall ska därför lämnas till återvinningscentralen.

Var rädd om barnen

Förvara alltid kemikalier utom räckhåll för barn. Varje år orsakas allvarliga olyckor på grund av att barn får i sig till exempel propplösare eller lampolja/lysfotogen.

Om olyckan trots allt skulle vara framme, ring 112 om det är brådskande. I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00 för rådgivning. Den är öppen dygnet runt, alla dagar.

När du tvättar bilen på gatan eller parkeringen så rinner olja, tungmetaller och kemikalier ner i närmsta gatubrunn. Det är föroreningar som kan orsaka skada på människor, djur och växtliv under lång tid.

I moderna tvättanläggningar renas vattnet och föroreningar tas om hand. Allra bäst är miljömärkta biltvättar. I de bästa biltvättarna minskar de skadliga utsläppen med upp till 90 procent jämfört med om bilen tvättas på en plats utan rening.

Välj miljömärkta alternativ i de tvättanläggningar där du tar med dig eget rengöringsmedel. Och om du trots allt väljer att tvätta bilen hemma, gör det på en yta som suger upp vattnet, som grus eller gräs.

Ladda ner - skanna - fråga

Många kemikalier är så osynliga att de inte står med i innehållsförteckningen på det vi köper. Med Kemikalieappen kan du skanna en produkt och få veta om den innehåller några skadliga kemikalier.

Om produkten inte finns inlagd i Kemikalieappens databas kan du via appen fråga företaget som säljer produkten om kemikalieinnehållet. Enligt REACH är företaget skyldigt att svara inom 45 dagar ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent.

Kemikalieappen finns att ladda ner till iOS via AppStore och till Android via Google Play.

Mer information finns här: Sveriges konsumenter - Kemikalieappen Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin