Hälsoskydd

Skylt hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sin närmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av hälsoskyddet hos olika verksamheter.

Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av enskilda avlopp, hygienlokaler (t.ex. fotvård och solarier), undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, badvattenkvalitet, tobaksfrågor eller smittskydd. Tillsynen innebär att miljökontoret kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Miljökontoret handlägger tillstånd och anmälningar gällande bland annat enskilda avlopp, hygienlokaler och undervisningslokaler. Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i miljökontorets verksamhet.

Miljökontorets uppgifter regleras till största delen genom lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari