Taxor och avgifter

Miniatyrfigurer som står på mynthögar

Taxa enligt miljöbalken 2023

Denna taxa gäller avgifter för Kiruna kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter somorsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter,biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1


  Öppettider vid
  Sveriges nationaldag

  Måndag 5 juni: kl. 10.00-12.00
  Nationaldagen 6 juni: stängt

  Ordinarie öppettider

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin