Förorenade områden

Oljefilm på vatten
Oljefilm på vatten. Foto: Åke Jönsson

Förorenade områden

Ett av Sveriges miljömål handlar om föroreningar i mark, byggnader och vatten. Miljömålet slår fast att förorenade områden ska vara identifierade. För de 100 områden som är mest prioriterade avseende risker för människors hälsa och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005.

I Kiruna kommun finns ett prioriterat objekt, sjön Ala Lombolo där undersökningar har pågått under en längre tid. Övrig mark som undersökts och sanerats är nedlagda bensinstationer. Länsstyrelsen har gjort så kallade MIFO-inventeringar i länet, bland annat i Kiruna. De branscher som närmare undersökts är gruvor, bilskrotar och kemtvättar.

Det är viktigt att miljökontoret får kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Som ägare eller brukare är du skyldig att upplysa miljökontoret om du upptäcker en förorening. Om du tänker sanera en fastighet där det finns en förorening måste detta anmälas till miljökontoret minst 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Spimfab har mer information om sanering av gamla bensinstationer.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin