Egenkontroll

Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis" (GHP).
GHP är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla. Förutom GHP behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på företaget. OBS! Det är inte helt lätt att göra en sådan typ av egenkontrollprogram så det arbetet bör du påbörja nu!
Om du tillhör någon branschorganisation så kan du kontakta dem och få råd och hjälp. På många ställen arbetas det med att ta fram material för att hjälpa dig som företagare med det här.

Förtydligande från Livsmedelsverket gällande egenkontroll

Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP- principerna i livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ:

  • Detaljhandelföretag som bara hanterar förpackade livsmedel: Grundförutsättningar räcker. Dessa företag behöver inte göra en faroanalys.
  • Företag som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker: Dessa behöver ingen HACCP-plan.
  • Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna. Det innebär att de måste göra en faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser och övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder. Dessa företag kan använda sig av nationell branschriktlinje eller en generisk plan, om sådana finns.

Företagets ansvar
Företagens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen lagar är säker.

Spårbarhet
För att kunna spåra smittkällor och smittade produkter krävs det att du vet vem som sålt livsmedel till dig och vem du i din tur sålt livsmedlet till. Det gäller inte vid försäljning direkt till konsument, t.ex. på en restaurang.
Likvärdig bedömning med checklista.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari