Egenkontroll

Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis", GHP.
GHP är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla. Förutom GHP behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på företaget. Obs! Det är inte helt lätt att göra en sådan typ av egenkontrollprogram, så det arbetet bör du påbörja nu.

Om du tillhör någon branschorganisation så kan du kontakta dem och få råd och hjälp. På många ställen arbetas det med att ta fram material för att hjälpa dig som företagare.

Förtydligande om egenkontroll

Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP-principerna i livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ:

 • Detaljhandelföretag som bara hanterar förpackade livsmedel: Grundförutsättningar räcker. Dessa företag behöver inte göra en faroanalys.
 • Företag som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker: Dessa behöver ingen HACCP-plan.
 • Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna. Det innebär att de måste göra en faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser och övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder. Dessa företag kan använda sig av nationell branschriktlinje eller en generisk plan, om sådana finns.

Företagets ansvar

Företagens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen lagar är säker.

Spårbarhet

För att kunna spåra smittkällor och smittade produkter krävs det att du vet vem som sålt livsmedel till dig och vem du i din tur sålt livsmedlet till. Det gäller inte vid försäljning direkt till konsument, till exempel på en restaurang.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin