Starta livsmedelsföretag

Vad är ett livsmedelsföretag?

Alla verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar livsmedel definieras som livsmedelsföretag. Även verksamheter som producerar dricksvatten räknas dit. Det kan vara ett privat eller offentligt företag som är involverat någonstans i livsmedelskedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten. Förutsättningen är att verksamheten har en viss kontinuitet och organisation.

Vilka krav ska uppfyllas?

Som livsmedelsföretagare bär du alltid ansvaret för att de livsmedel du säljer eller serverar är säkra för konsumenten, samt att maten eller produkterna innehåller det som utlovas. Livsmedelslagstiftningens krav ska anpassas till den verksamhet du bedriver och måste uppfyllas redan vid start.

Vilka behöver registrera sin verksamhet?

Alla livsmedelsföretagare har en skyldighet att registrera sin verksamhet innan uppstart. Föreningar, ideella organisationer, privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på registrering av verksamhet. Vid försäljning eller övertagande av befintlig verksamhet innebär detta att tidigare utfärdad registrering upphör att gälla. Därför måste den nya verksamhetsinnehavaren göra en ny registrering för sin verksamhet. Ta kontakt med miljökontoret om du ska registrera en verksamhet eller är osäker på om det behövs en registrering.

Du hittar e-tjänster och blanketter för anmälan och ansökan nedan. Anmälan ska göras innan verksamheten startar och du ska ha fått ett skriftligt beslut innan du får börja. Vid registrering får du starta 10 vardagar efter det att myndigheten fått din anmälan även om du inte fått något beslut.

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för lokalen där du tänker hålla till. Kontrollera detta med bygglovskontoret, telefon 0980-700 00. Kontakta sotarmästaren, telefon 0980-100 11 för att ta reda på om ventilationen i lokalen är tillräcklig.

Om du planerar att servera alkoholdrycker måste du ha särskilt tillstånd från kommunens alkoholhandläggare, telefon 0980-700 00.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin