Matförgiftad?

Om du misstänker att du blivit matförgiftad, anmäl det till miljökontoret. Efter att vi tagit emot anmälan besöker vi restaurangen eller butiken för kontroll. Anmäl så fort som möjligt så kanske det finns kvar något av den rätt du åt.

Det här är de uppgifter som vi vill veta:

 • Restaurangens/butikens namn
 • Restaurangens/butikens adress
 • Anmälarens (ditt) namn
 • Anmälarens (ditt) telefonnummer
 • Misstänkt måltid
 • Datum och klockslag när du åt rätten
 • Antal personer som åt
 • Antal personer som blev sjuka
 • Beskriv måltiden (namn på rätten, ingredienser)
 • Vad drack du?
 • Var det någon som inte blev sjuk, vad åt de i så fall?
 • Vad misstänker du orsakade matförgiftningen?
 • Sjukdomsförlopp
 • Datum för insjuknande
 • Klockslag för insjuknande
 • Symtom: (illamående, kräkning, diarré, buksmärta, huvudvärk eller feber)
 • Hur länge var du sjuk
 • Eventuell diagnos (om du haft kontakt med läkare)
 • Har du någon allergi mot vissa livsmedel, i så fall vilka
 • Kommer du ihåg vad du åt inom 48 timmar före du blev sjuk, beskriv

Du får vara anonym om du vill det.
Vi tar gärna emot ditt namn och ditt telefonnummer ifall vi behöver fråga något, men om du lämnar de uppgifterna till oss kan du inte längre vara anonym.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns information om bakterier som kan orsaka matförgiftning. Några av de vanligaste är:

 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC)
 • Staphylococcus aureus

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari