Information till företag

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte och har en verksamhet med viss kontinuitet och organisation.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten.

Måste jag registrera mitt livsmedelsföretag?

Nya verksamheter ska registreras hos den lokala kontrollmyndigheten, i detta fall Kiruna kommun.

Om du säljer eller överlåter din verksamhet så upphör registreringen av den att gälla. Om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet måste du därför kontakta miljökontoret och göra en ny registrering av verksamheten.

Föreningar, ideella organisationer och privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på registrering av verksamhet. Är du osäker - kontakta miljökontoret så hjälper vi dig.

Ingen livsmedelsverksamhet får starta innan kontakt har tagits med miljökontoret.

Om du behöver råd om din verksamhet – kontakta din branschorganisation

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari