Invasiva främmande arter

Foto på grön växt med vita blommor.
Tromsölokan är den invasiva främmande art som orsakar störst problem i Kiruna.

Invasiva främmande arter är djur, växter eller svampar som med hjälp av människan flyttats från sin ursprungliga miljö. I sin nya omgivning sprider dom sig snabbt och orsakar allvarliga skador på naturen och människors och djurs hälsa, vilket medför stora samhällskostnader.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald där vi alla behöver hjälpa till med att arbeta förebyggande för att bekämpa spridningen.

I Kiruna är det främsta problemet tromsölokan. Det är en högväxt blomma med flera stjälkar som är gröna med lila inslag längst ner (ser lite ut som rabarber). Växten blir stor, över två meter, och har stora flikiga blad och vita blommor. Det är lätt att förväxla tromsöloka och jätteloka, men egentligen spelar det ingen roll vilken art det är på blomman då båda sorterna ska bekämpas.

Bekämpning på kommunal mark

Tekniska Verken i Kiruna AB Länk till annan webbplats. ansvarar för att bekämpa invasiva växter på kommunal mark. Rapportera via telefon på 0980‑707 23 eller till felanmalan@tvab.kiruna.se om du hittar arterna på kommunal mark.

 


Tromsöloka. Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

Ta bort växter på din tomt

Det kan vara mycket besvärligt att bli av med lokor när de väl fått fäste. Bästa och lättaste sättet är att ta plantorna tidigt under växtsäsongen och hålla efter under sommaren. Det räcker inte med att klippa ner dem utan hela växten inklusive roten måste grävas upp.

Använd skyddskläder för hela kroppen, handskar och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften som är starkt fototoxisk. Detta innebär att om du får saften på huden så kan den reagera med solljuset och blåsor bildas.

Hantera växtdelar och jord som kan innehålla frön så att de inte sprids vidare. Mindre mängd växtavfall kan läggas i dubbla påsar och kastas i egna kärl för hushållsavfall. Större mängder läggs i dubbla säckar och lämnas på särskild anvisad plats på återvinningscentralen. Växterna får absolut inte läggas tillsammans med annat trädgårdsavfall eller komposteras.

Rapportera

Det är viktigt att rapportera in de invasiva främmande arter man stöter på. Kartläggningen av växterna gör att det blir lättare att samordna bekämpningsarbetet. Du rapporterar via en webbtjänst.

Rapportera via webbplatsen invasivaarter.se Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter i Sverige

Följande invasiva främmande arter på EU:s förteckning finns i Sverige:

 • Gudaträd, Ailanthus altissima
 • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
 • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
 • Kabomba, Cabomba caroliniana
 • Sidenört, Asclepias syriaca
 • Skunkkalla, Lysichiton americanus
 • Smal vattenpest, Elodea nuttallii
 • Storblommig ludwigia, Ludwigia grandiflora
 • Tromsöloka, Heracleum persicum
 • Vattenhyacint, Eichhornia crassipes
 • Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum
 • Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria

Nedan följer fyra vanliga arter som inte är EU-listade, men som skapar problem i Sverige:

 • Blomsterlupin
 • Parkslide
 • Sjögull
 • Vresros

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Camilla Furvall