Hygienlokaler

Barnens avdelning i simhallen

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, till exempel frisörsalonger, solarier och fotvårdsalonger.

Hygienlokaler kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienisk verksamhet är därför skyldig att se till så att verksamheten sköts på rätt sätt.

Anmälningsskyldighet


Om du planerar att starta en verksamhet som är anmälningspliktig, måste anmälan ske till miljökontoret innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. Anmälningskyldighet gäller för följande verksamheter:

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
  behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra
  liknande skärande eller stickande verktyg.

  Obs! Från och med 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande eller skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

  Exempel på verksamheter som numera är anmälningspliktiga:
  - barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
  - håltagning med sterila engångskassetter som till exempel Blomdahl, Studex och Iverness.

 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
  används av många människor.

 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
  fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
  gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller
  internationell skola.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anläggningen. Miljökontoret får därigenom möjlighet att utföra en besiktning och framföra synpunkter på anläggningens utformning och skötsel.

Om du inte anmäler din verksamhet kan miljökontoret besluta att du måste betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du som verksamhetsutövare ska ha koll på och känna till riskerna med din verksamhet, samt ha rutiner för att förebygga dem.

Oavsett om du har en anmälningspliktig eller en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Det ska till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering.

Socialstyrelsen har gett ut en handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Miljökontoret ansvarar för tillsynen av hygieniska verksamheter. Ansvaret omfattar både anmälningspliktiga och ej anmälningspliktiga verksamheter. Vid tillsyn kontrolleras att verksamheterna uppfyller gällande lagar, regler och föreskrifter. Tillsynsbesöken kan bokas i förväg men kan även ske oanmälda, till exempel vid klagomål.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin