Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning måste registrera den hos miljökontoret.

Sedan 1 juni 2018 gäller förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen framgår att en medelstor förbränningsanläggning inte får vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten. Registreringen ska ske genom en e-tjänst och informationen ska därefter offentliggöras på en webbplats som tillhör myndigheten.

Miljökontoret är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar i Kiruna kommun.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är högst 50 MW, men minst 1 MW.

När måste anläggningen registreras?

 • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
 • En anläggning som tagits i bruk senast den 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 MW, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
 • En anläggning som tagits i bruk senast den 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 MW, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Offentliggörande av uppgifter samt behandling av personuppgifter

Uppgifterna som lämnas här kommer att offentliggöras på en webbplats som allmänheten har tillgång till, i enlighet med 23§ förordningen (2018:47). Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser offentliggörs dock inte.

 

* Obligatorisk uppgiftÄr anläggningen stationär? * (obligatorisk)
Är anläggningen stationär?
Typ av anläggning * (obligatorisk)
Typ av anläggning


Typ av bränsle * (obligatorisk)
Typ av bränsle


Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kiruna kommun.

För närvarande har vi inga anläggningar registrerade.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin