Brandsäkerhet

Röda fyrverkerier över Kirunavaara
Foto: Kjell Törmä

Att skydda sig helt mot brand är väldigt svårt men det finns några saker man kan tänka på som drastiskt minskar risken för person- och egendomsskador.

Under perioden 1999-2011 har i genomsnitt 130 personer dött varje år till följd av brand.

Det absolut viktigaste brandskyddet är att ha en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren är en billig livförsäkring och en tidig upptäckt minimerar också oftast skadorna till följd av brand.

Tyvärr är det mycket vanligt att det saknas fungerande brandvarnare vid dödsbränder, därför är det viktigt att man testar att sin brandvarnare fungerar genom att utsätta den för rök och trycka in testknappen. Detta bör man göra ofta, och batteriet ska man byta varje år.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har gjort en väldigt bra och informativ video om hur man säkert eldar hemma i sin eldstad eller braskamin. Visste du att nästan hälften av alla larm till Räddningstjänsten till villor varje år handlar om just eldstäder och skorstenar?

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Eldning sker alltid på egen risk och eldning av större omfattning ska alltid anmälas till kommunens räddningstjänst. Under förutsättning att kommunens miljö- och hälsovårdskontor tillåter eldning är eldning tillåten i mindre omfattning.

Information om när det råder stor brandrisk och eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen.

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Lokala avvikelser meddelas räddningstjänsten.

I god tid före anordnade av ett fyrverkeri ska ansvarig för fyrverkeriet göra en anmälan till eller söka tillstånd hos polismyndigheten, undantag gäller för mindre fyrverkerier för privat bruk under nyår och liknade allmänna högtider. Information om hur du ska gå till väga när du söker tillstånd kan du hitta på polisens webplats. 

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  6. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen istället.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

  Mer information om fyrverkerier hittar du hos:

  Smällare är förbjudna i Sverige. För att få köpa, inneha och använda fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.

  Ställ inget brännbart i trapphuset
  Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

  Håll vind, källare och garage låsta
  Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

  Blockera inte trapphuset
  Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

  Stäng in branden
  Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Tänd lampor i din lägenhet och bege dig till ett fönster så att räddningstjänsten ser dig och kan hjälpa dig ut.

  Brandvarnare
  Se till att din brandvarnare fungerar (har batterier, kan pipa samt reagerar på rök). Hör du att grannens brandvarnare låter, försök då få kontakt genom att knacka på dörren. Öppnar ingen, eller vid konstaterad röklukt: larma räddningstjänsten.

  Information om hur du kan uppträda i olika situationer

  Senast uppdaterad •
  Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari