Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Räddningstjäsnten bedriver tillsyn med stöd från Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vid en tillsyn bedöms om brandskyddet anses vara skäligt för den typ av verksamhet som bedrivs.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari