Totalförsvar

Inköp i butik utan ström och värme. Endast kontanter gäller. Foto: MSB
Inköp i butik utan ström och värme. Foto: MSB

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att hålla sig välinformerad och arbeta med sin personliga krisberedskap är en viktig del av vår motståndskraft.

Sverige i Nato

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Nato är en försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet.

Om källkritik

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Se över din beredskap

Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Känner du dig orolig inför världsläget?

På krisinformation finns lästips på hur du kan hålla dig uppdaterad, men även hur du kan hantera din egen och andras oro.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Läs mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Strålsäkerhetsmyndigheten

I samband med invasionen av Ukraina har Strålsäkerhetsmyndigheten fått frågor om situationen i Tjernobyl, Ukrainas kärntekniska anläggningar, jodtabletter och vad myndigheten gör i händelse av en kris utomlands, där radioaktiva ämnen kan spridas i atmosfären.

Sveriges säkerhet

Sverige är ett självständigt land och beslutar om sin egen säkerhetspolitik. Rysslands aggressiva agerande i regionen påverkar Europas, och därmed Sveriges, säkerhet över tid. Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin