Sotning

Ett rött hus i kvällssol på sommaren

Lagen om skydd mot olyckor som började gälla den 1 januari 2004 reglerar även sotning. Enligt definition ersätts sotning med rengöring och brandskyddskontroll.

Kommunen ansvarar för att alla eldningsanordningar som omfattas av rengöring (sotning) samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar, ska kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detta i ett brandförebyggande syfte.

De frister (tidsintervall) som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Kiruna kommun följer de frister som anges i föreskriften MSBFS 2014:6 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ytterligare information kring sotning finns att hämta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Lagstiftningen medger att kommunen kan ge tillstånd för den enskilde fastighetsägaren att själv utföra rengöring (sotning) på egen eldningsanordning.

För att få tillstånd till detta krävs att man går en kurs (hålls av utbildningsförbund) för egen sotning.

Ansökan samt intyg på genomförd kurs skickas till:
Räddningstjänsten
Industrivägen 50
981 85 Kiruna

Ansökan om att få sota själv , 70.8 kB.

Föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) , 205.6 kB.

Sotning och den obligatoriska brandskyddskontrollen i Kiruna kommun bedrivs av en entreprenör på uppdrag av kommunen enligt nedan.

Sotarn i Norra Lappland AB
Maskinvägen 5
981 38 Kiruna

Telefon: 0980-100 11

Kontakt

  • Räddningstjänsten

    Österleden 15
    981 38 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild Wallenberg