Kommunalt handlingsprogram

Symboler för brandfarliga och explosiva varor

Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Theodor Sild Wallenberg