Höga vattenflöden

Ett översvämmat båthus

Information om höga vattenflöden

Vid kraftig snösmältning/skyfall kan det förekomma höga vattenflöden i kommunens vattendrag, något som kan påverka dig som fastighetsägare. Nedan finner ni information hjälp och stöd samt vart ni skall vända er om ni drabbas av höga vattenflöden.

Fastighetsägaren har ansvar att skydda sin fastighet mot översvämning från till exempel skyfall eller att närliggande vattendrag, som åar, sjöar och hav svämmar över.

För att skydda dig mot översvämning har du rätt att utan marklov på din egen mark uppföra vallar på upp till 50 cm höjd eller gräva diken på upp till 50 cm djup. Tänk på att inte gräva i mark där det kan finnas kablar eller ledningar nedgrävda. Du kan hitta info om kablar och ledningar på https://www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats. Tänk dock på att dubbelkolla med kommunen, fiberledningsägare och kraftbolag om du är osäker. Du får också bygga tillfälliga barriärer på din egen mark för att skydda din egendom utan bygglov. Om du vill bygga eller gräva på annans mark ska du först fråga markägaren om tillstånd.

 • Bryt elektriciteten i de översvämmade rummen, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta, om möjligt, fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till, men måste prioritera samhällsviktiga funktioner och har ingen automatisk skyldighet att hjälpa enskilda fastighetsägare.
 • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Om misstankar finns om brister i kommunens ledningar ska du anmäla översvämningen till kommunen.
 • Fotodokumentera översvämningen.
 • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.

 • Vid nödläge ring 112.
 • I andra frågor kontaktar du på kontorstid kommunens växel på 0980-700 00
 • Tekniska verkens felanmälan på 0980-707 23.
 • Kommunens säkerhetschef Jan Lundmark nås på
  0980-702 45.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari