Kristeam och krishantering

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat. När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Insatser av POSOM i Kiruna aktiveras av kommunenssäkerhetschef.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg