Våga fråga

Logotype för våga fråga

Våga fråga strävar efter att informera och vägleda, såväl unga som vuxna, om vilka möjligheter till stöd som finns i kommunen.

Vi på Öppenvården svarar på och vägleder i frågor om familjeproblematik, missbruk, våld i nära relationer med mera.

Vi är ett stöd till kommunens invånare. Tillsammans har vi lång erfarenhet kring föräldraskap, relations- och missbruksproblematik.

Våga fråga nås vardagar och kan oftast erbjuda ett möte inom en vecka. All kontakt är kostnadsfri och man kan vara anonym. Vid behov finns möjlighet
till samtal med telefontolk. Vi nås via e:post eller telefon.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall