Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Våga fråga

Våga Fråga

Våga fråga strävar efter att informera och vägleda, såväl unga som vuxna, om vilka möjligheter till hjälp, råd och behandling som finns i kommunen.

Våga fråga är en del av socialtjänstens service till kommunens invånare, med uppdraget att svara på och vägleda i frågor om missbruk, relationsfrid, behandling och familjeproblematik. Målsättningen är att i ett tidigt skede informera om vad användning av alkohol och droger får för konsekvenser i ungas liv, att bidra till kunskapsspridning om droger och alkohol samt andra missbruk och relationsproblem som kan uppstå i människors vardag.

Våga fråga, nås vardagar och erbjuder möte inom en vecka. All kontakt är kostnadsfri och man kan vara anonym. Ni är välkomna att kontakta oss som arbetar med Våga fråga, genom telefon, sms eller mail.  

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson