Din säkerhet

Vid nödsituation - Ring 112

Tala om:

 • Vad som hänt?
 • Vem är du som ringer?
 • Var hjälpen behövs?
 • Vilket telefonnummer du ringer från?
 • Ge operatören så mycket information som möjligt, t ex hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommerStanna kvar på olycksplatsen och hjälp om möjligt till, får du fram nya uppgifter innan hjälp har kommit fram ring 112 igen och meddela det.

  Operatörens frågor försenar inte larmet, utan medan operatören tar emot ditt samtal har räddningsstyrkor larmats och är på väg.

Rekomendation
Räddningstjänsten rekommenderar att man har en handbrandsläckare i sin bostad, fritidshus och/eller stuga.
Brandsläckaren bör innehålla pulver (detta för att förhindra frysning men pulver har även den bästa släckeffekten per kilo räknat) och vara minst av storleken 6 kg.

Kontroll
Kontrollera att brandsläckare har en sprint med en plombering samt att nålen i manometern är på grönt fält.
Har man en brandsläckare med pulver är det viktigt att tänka på att man med jämna mellanrum måste vända brandsläckaren upp-o-ner ett par gånger för att förhindra att pulvret packar sig som en kaka.

Hos Räddningstjänsten kan du låna/hyra flytvästar till väldigt förmånliga priser, allt för att vi vill att ni ska använda dom så mycket som möjligt. 

Priser:

 • 1 vecka - Gratis
 • 2-4 veckor - 35 kr/vecka
 • Har du inte kommit in med bilbarnstolen inom 4 veckor så tar vi en avgift på 500 kronor.

Öppettider för flytvästuthyrning i mån av tid 10.00 - 19.00 alla dagar. Ibland är vi tyvärr inte på stationen och kan således inte hjälpa till med uthyrning. Vi har storlekar för både barn och dom riktigt fullvuxna men kan inte garantera att just din storlek finns inne, först till kvarn gäller. 

Den som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Det borde vara självklart. Men statistiken visar att den vanligaste orsaken till ljusbränder är att ett tänt ljus lämnats helt utan uppsikt. Ibland uppstår branden först när ljuset brunnit ner och antänt ljusstaken eller annat brännbart i närheten. Men det förekommer också att ljuset ramlar omkull eller att en gardin fladdrar till och blivit antänd.

Husdjur
Det är heller inte helt ovanligt att en hund, katt eller annat husdjur kommer åt ett tänt ljus och orsakar en brand.

Tredje advent
Brandtillbud i adventsljusstakar är extra vanliga runt tredje advent. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.

Personalrum och dagrum
Erfarenheter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Räddningsverket) olika brandutredarprogram visar att en stor del av bränderna med bortglömda ljus inträffar i personalrum, dagrum och liknande allmänna utrymmen. Orsaken är att ingen känner ansvar för ljusen i dessa lokaler. De blir lätt bortglömda när sista personen lämnar rummet.

Bra att tänka på om ljus

 • Ljusstakar av trä kan ta eld.
 • Ljusstakar av glas kan gå sönder.
 • Plastljusstakar kan smälta.
 • Ljushållare med sugproppar kan ramla ner.
 • Aldrig ha något lättantändligt i närheten av ett tänt ljus.
 • Ljus som påverkas av yttre värmekällor och kan böja sig eller smälta så att de brinner okontrollerat.
 • Flera tända ljus som placeras alltför tätt intill varandra kan påverka varandra.
 • Ett tänt ljus inte ska stå där det är dragigt.
 • Ett tänt ljus inte ska stå där en fladdrande gardin kan nå det.
 • När man blåser ut ett ljus kan delar av veken lossna och orsaka ett brandtillbud.
 • Håll därför din kupade hand bakom lågan när du blåser.
 • Inte låta barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
 • Husdjur inte bör vara i ett rum med tända ljus.
 • Ställ aldrig flera värmeljus tätt emot varandra.

 • Du ska aldrig vara ensam på isen.
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Lär dig att hantera din utrustning, så du känner dig trygg att använda den.
 • Om du är osäker på isen, prova alltid med ispik .
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Den förlängda armen.
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Skoter på is
Snöskotern används ofta på is, tyvärr med åtskilliga drunkningsolyckor som följd. Snöskotern tar dig enkelt och smidigt fram på isen. Många gånger så utgör de isbelagda vattendragen den bästa färdvägen men inte alltid den säkraste. Den vanligaste olycksorsaken med snöskoter är körning genom is och de flesta som omkommer i snöskoterolyckor drunknar. Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Utmärkta leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen garanti för att den håller.

Snöskotern har både hög fart och stor viktfördelande yta, därför kräver den tjockare is än vad som behövs för en skidåkare. Motorljud och vibrationer gör dessutom att föraren inte hör isens varningssignaler. Du kan därför komma långt ut på svag is innan den brister.

Innan du ger dig ut med skoter

 • Planera färdvägen, lyssna gärna på ortsbefolkningen om du är osäker.
 • Undvik att köra på okända vattendrag.
 • Undvik mörkerkörning, på ej utmärkta isleder.
 • Kom ihåg att tidigare "säkra" överfarter kan försämras, speciellt vid reglerade vattendrag.
 • Kör aldrig ensam och håll ut avstånden mellan snöskotrarna.
 • Låt långlina (ca 30 meter) med flöte löpa efter snöskotern vid färd på is. Det kan vara räddningen.
 • Ha lyset på även dagtid.
 • Ha hjälm och reservkläder med.
 • Isdubbar skall självklart sitta runt halsen, inte ligga i verktygslådan. Ta med flythjälp och räddningslina.

Börjar du bli äldre eller har du en mamma eller pappa som börjar bli äldre?
I filmen nedan får du information om säkerhet i vardagen för äldre.

 

I samband med exempelvis tävlingar, turneringar, cuper eller liknande föreningsaktiviteter finns ett behov av uthyrning av lokaler för tillfällig övernattning som i normala fall inte är avsedda för detta ändamål. Eftersom man då formellt sätt brukar lokalen till annat än vad den är tänkt till(Ändrar verksamhetsklass enligt Boverkets Byggregler), krävs det att man ansöker om detta hos räddningstjänsten. 

Riktlinjer för tillfällig övernattning , 189.5 kB.

Vid allvarliga händelser, där allmänheten kan utsättas för fara eller där det finns behov att snabbt få ut information, finns ett särskilt varningssystem: Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

VMA-signalen består av sju sekunder långa ljudtötar med fjorton sekunders mellanrum. Signalen ljuder från ett antal tyfoner som finns utplacerade på olika platser i Kiruna tätort och i byarna.

Signalen betyder:

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, fönster och slå av byggnadens ventilation
 • Lyssna på radio P4 Norrbotten för vidare information samt text-tv på SVT

I media kompletteras varningen sedan med information om eventuella viktiga åtgärder. Det är således mycket viktigt att snabbt bege sig inomhus eftersom det kan vara giftig gas eller annat som det varnas för.

Tyfonerna testas
Varningssignalen i tyfonerna testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, och då ges också information om testningen via radio.

Signalen Faran över kan sändas efter inträffad händelse. Den signalen är en 30 sekunder lång ton.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild Wallenberg