Aktuella detaljplaner

De olika faserna i planprocessen

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Lista över aktuella planprogram som berörda har möjlighet att yttra sig kring.

Planprogram

t.o.m.
Lista över aktuella samråd som berörda har möjlighet att yttra sig kring.

Samråd

t.o.m. 


Lista över aktuella granskningar som berörda har möjlighet att yttra sig kring.

Granskning

t.o.m.

  
Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti