Bygglov

Bygglovsritningar och skalstockar

Vad som kräver bygglov varierar på var du ska bygga och vad du ska bygga samt om fastigheten omfattas av en detaljplan eller inte.

Nedan listas exempel på åtgärder som kan vara bygglovspliktiga:

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • ändrad användning av byggnad
 • inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
 • skyltar och ljusanordningar
 • fasadändringar, till exempel byta färg, tak- eller fasadmaterial eller sätta in ett nytt fönster
 • murar och plank.

Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och tomter utanför detaljplanerat område. Du kan läsa mer om det under Anmälningspliktiga åtgärder.

Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om lov krävs för det du planerar.

Det här behöver du lämna in för en bygglovsansökan:

 • ansökan
 • nybyggnadskarta eller situationsplan
 • planritningar
 • fasadritningar med väderstreck
 • sektionsritningar
 • översiktskarta och koordinater om det handlar om en stor fastighet.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Alla ritningar ska innehålla:

 • norrpil
 • skalangivelse
 • måttsättning
 • fastighetsbeteckning.

Nedan har vi samlat länkar där du kan hitta detaljplaner och mer information om bygglov och bygglovsprocessen.

Ansök om bygglov via vår e-tjänst

I e-tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Bygglov Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin