Aktiviteter på särskilda boenden

Fotograf: Ulrika Isaksson

Aktiviteter för äldre på särskilda boenden är viktigt för att skapa en meningsfull vardag och gemenskap. Det kan vara alltifrån möjligheten att utöva någon fysisk aktivitet till att hen kan leva enligt sin kultur ,livsåskådning och tro och bidra till att den äldre kan stärka sin självkänsla och sin egen förmåga. Men även att den äldre kan vara delaktig i utformandet av olika aktiviteter.

Kiruna kommun vill skapa aktiviteter utifrån folkhälsoinstitutets hörnpelare; social aktivitet, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor på särskilda boenden.

Under 2023 arbetar en äldrekonsult med uppdraget att stimulera och implementera det dagliga aktivitetsarbetet på särkskilda boenden såsom social samvaro och fysiskt aktivitet.

Stort fokus ska ligga på kulturell mångfald främst inom minorietsspråk men även andra kulturella inslag är av vikt.

Har ni tankar, idéer eller ett intresse av att vara delaktig i projektet så är ni varmt välkomna att kontakta Carina Higberg, se kontaktuppgifter nedan.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund