Avgifter

Pengar

Det finns avgifter för boende och hemstöd. Avgifterna varierar beorende på vilka insatser du har.
Mer information hittar du i vår avgiftsbroschyr 2024.
Har du frågor om avgifter är du välkommen att vända dig till våra handläggare.

Ansökningsblanketter för bostadstillägg finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Kontakt

 • Agneta Henriksson

  Avgiftshandläggare distrikt: Hemtjänst Östra

  Telefontid:

  mån-fre kl. 09:00-12:00

 • Elisabeth Silverlind

  Avgiftshandläggare distrikt: Thule, Raket, Rosenroten

  Telefontid:

  mån-fre kl. 09.00-12.00

 • Marcela Lagerwall

  Avgiftshandläggare distrikt: Centrala, Berga, Triangeln, Luossa

  Telefontid:

  mån-fre kl. 09:00-12:00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg