Registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av verksamhet görs på särskild blankett

Läs igenom informationen och skicka in anmälan till miljö- och byggnämnden senast 10 vardagar innan du ska starta verksamheten. Du får starta tidigare om myndigheten skickat ett skriftligt beslut.
Tänk på att du ska uppfylla kraven i gällande EG-förordningar och föreskrifter även om verksamheten bara ska anmälas.

Blankett - anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet , 471.9 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari