Avgifter för livsmedelsföretag

Livsmedelskontollen i Sverige ska vara självfinansierad. Detta innbär att det är livsmedelsföretagen som ska betala hela kostnaden för kontrollen.

Alla företag riskklassificeras

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av livsmedelsverket där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng. Beroende på typ av verksamhet och omfattning och om känsliga grupper serveras (barn under fem år, äldre, allergiker) hamnar verksamheterna i en av fem olika riskklasser.
Riskklassningen och en erfarenhetsmodul där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.

Om företaget under året visar sig ha en bra egenkontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektionen så kan antalet kontrolltimmar sänkas till nästa år. Om företaget däremot sköter sig dåligt kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas till nästa år. Erfarenhetsklassificeringen görs enligt Livsmedelverkets vägledning.

Årlig avgift

Den årliga kontrolltiden ligger till grund för livsmedelsverksamhetens avgift. Till exempel 4 timmar gånger timavgiften (1 100 kr) vilket ger en årsavgift på 4 400 kr under år 2020. Årlig kontrollavgift tas ut från och med det år verksamheten registrerats. Timavgiften under 2020 är 1 100 kr. Timavgiften indexuppräknas årligen.

Avgift för extra kontroll

Om det visar sig att verksamheten inte klarar kraven och det krävs uppföljande besök eller provtagning, att det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som den extra kontrollen medför. Timavgiften för extra offentlig kontroll är 1 100 kr.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin