"rootPage" is not defined.

Ala Lombolo

Lokalisering av ammunition i Ala Lombolo
Lokalisering av ammunition i Ala Lombolo

I början av 1990-talet konstaterades att Ala Lombolo, en sjö strax söder om Kiruna centrum, var kraftigt förorenad av en mängd metaller, bland annat kvicksilver.

En febril aktivitet uppstod på kommunens miljökontor och LKAB. Varför innehöll sjösedimenten så höga halter kvicksilver? För att utreda orsaken till föroreningarna samt miljötillståndet i Ala Lombolo och dess omgivningar bildades en projektgrupp med representanter från kommunen, Länsstyrelsen i Norrbotten och LKAB. Utredningarna visade att kvicksilvret främst härstammade från LKAB:s gamla laboratorium, men även till viss del från Folktandvården. Man fann även förhöjda halter kvicksilver i ytsedimenten i Torneälven nedströms Ala Lombolo.

Norrbottens mest förorenade sjö

Upptäckten av kvicksilvret i Ala Lombolo var startskottet för många år av utredningar om tillståndet i sjön och övriga Luossajokisystemet. Ala Lombolos svåra föroreningssituation med över 200 kg kvicksilver gjorde den till Norrbottens mest förorenade sjö och dess förbindelse med Torneälven via Luossajoki medförde att projektet blev prioriterat hos länsstyrelsen.

Ala Lombolo klassades som riskklass 1, och förutom metaller innehöll sedimenten dumpad ammunition, vilket komplicerar saneringen av sjön som dessutom påverkas av markdeformationer orsakade av LKAB:s järnmalmsgruva.

Utredningsarbete

Föroreningarna i Ala Lombolo har under lång tid utretts av olika aktörer som arbetat med frågan om vilka möjligheter som finns för att sanera sjön. Fram till årsskiftet 2021/2022 var SGU (Statens Geologiska undersökning) huvudman för projektet. I samband med att SGU:s huvudmannaskap avslutades, sammanställdes en slutrapport som beskriver vilka undersökningar, försök och andra arbeten som gjorts inom projektet. Rapporten utgör ett underlag för fortsatta arbeten med föroreningssituationen i Ala Lombolo.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin