Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Brandfarliga varor

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Om din hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig eller inte styrs av vilken typ av och vilka mängder brandfarlig vara som hanteras, i vilken typ av verksamhet som hanteringen ska ske samt om hanteringen ska ske inomhus eller utomhus. När mängderna brandfarlig vara överskrider tabellen nedan, krävs det tillstånd från räddningstjänsten.

Fullständig information finns i MSBs handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskorlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Theodor Sild-Wallenberg