Brandfarliga varor

Symbol för brandfarlig vara, en svart eldsflamma på vit bakgrund med röd ram

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Om din hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig eller inte styrs av vilken typ av och vilka mängder brandfarlig vara som hanteras, i vilken typ av verksamhet som hanteringen ska ske samt om hanteringen ska ske inomhus eller utomhus. När mängderna brandfarlig vara överskrider tabellen nedan, krävs det tillstånd från räddningstjänsten.

Fullständig information finns i MSB:s handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats.

Tabell som visar hur mycket av brandfarliga varor man får hantera utan tillstånd från räddningstjänsten
Tillåtna mängder för hantering utan krav på tillstånd från räddningstjänsten. Källa: MSB

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Theodor Sild Wallenberg