Brandfarliga varor

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Om din hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig eller inte styrs av vilken typ av och vilka mängder brandfarlig vara som hanteras, i vilken typ av verksamhet som hanteringen ska ske samt om hanteringen ska ske inomhus eller utomhus. När mängderna brandfarlig vara överskrider tabellen nedan, krävs det tillstånd från räddningstjänsten.

Fullständig information finns i MSBs handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Theodor Sild Wallenberg