Riskanläggningar

Siffrorna på kartan visar placering av anläggningar som omfattas av sevesolagstiftningen i Kiruna kommun. Ytterligare beskrivningar finns i nummerlistan nedanför.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild Wallenberg