Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Infarten till räddningstjänsten

Räddningstjänsten samarbetar med sevesoanläggningarna i kommunen genom att förbereda insatsplaner och genomföra övningar som anordnas med respektive verksamhet.

Vid en allvarlig olycka kan räddningstjänsten utfärda ett viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Då sänds ett meddelande ut till de tyfoner som finns utplacerade i alla byar och städer i Kiruna kommun.

Signalen ljuder i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder, ljuder i 7 sekunder och upprepas under cirka två minuter. Första måndagen i mars, juni, september och december kl. 15:00 testas larmet och följs av signalen att faran är över (30-40 sekunder lång sammanhängande signal).

VMA Viktigt meddelande till allmänheten

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio, Sveriges radio P4
  • Stänga dörrar, fönster och ventilationer
  • Inte gå ut förrän du hört signalen för att faran är över

VMA Kiruna kommun

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari