Barents Rescue 2019

I september 2019 ägde övningen Barents Rescue rum i Kiruna. Det är en krisövning med internationellt deltagande. Foto: Marianne Nordmark

Övningen Barents Rescue ägde rum i Kiruna 23-26 september 2019. Den handlar om internationell samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.

Veckan innebar praktisk träning och fältövningar för insatspersonal från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. En av världens största övningar inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) kommer också att genomföras.

Under veckan övade Sverige att, utifrån ett scenario som byggts upp i förväg och som liknar tidigare sommrars händelser med torka, värme och bränder, att ta emot internationell hjälp från de övriga länderna. Förutom det byggdes också ett flertal olika händelser att upp i Kiruna med omnejd, som de svenska aktörerna tillsammans med sina kolleger från Norge, Finland och Ryssland skulle hantera. Det handlade till exempel om ras och skred med skadade personer och drunkningstillbud med en stor grupp människor.

Cirka 400 personer är deltog som övade och 300 deltog på andra sätt som övningsledning, personal och besökare.

För Sveriges del deltog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten, ett urval av kommuner och räddningstjänster i länen, polisen, Trafikverket, tullen och Socialstyrelsen. Från de övriga länderna kommer deras sjukvård, polis och räddningstjänst att delta.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson