Styrkor och insatstider

I bland annat Abisko finns ett brandvärn.

Kiruna Räddningstjänst har en huvudbrandstation i Kiruna tätort där det finns heltidspersonal dygnet runt samt deltidspersonal med beredskap dygnet runt. Räddningstjänsten har även två stycken deltidsstationer i Svappavaara och Vittangi samt brandvärn i Abisko, Karesuando, Kuttainen, Lainio, Lannavaara och Soppero.

Insatsstyrka heltid i Kiruna
Arbetstid: Delat dygn 42 tim./vecka 07:30-17:00, 17:00-07:30.
Styrkan består av 4 skiftlag som utgör insatsstyrka dygnet runt, året runt.
Styrkan består av 1 Insatsledare och 4-5 Brandmän med en anspänningstid på 90 sekunder. Det finns dessutom en chef i beredskap dygnet runt under hela året.

Insatsstyrka deltid i Svappavaara
Arbetstid: Innehar ordinarie arbete med jourtjänst 7 dagar/4 veckor.
Styrkan består av 4 lag som utgör insatsstyrka i jourtjänst dygnet runt, året runt.
Styrkan består av 1 Arbetsledare och 4 Brandmän med en anspänningstid på 6 minuter.

Insatsstyrka deltid i Vittangi
Arbetstid: Innehar ordinarie arbete med jourtjänst 7 dagar/4 veckor.
Styrkan består av 4 lag som utgör insatsstyrka i jourtjänst dygnet runt, året runt.
Styrkan består av 1 Arbetsledare (i eget litet insatsfordon) och 2 Brandmän med en anspänningstid på 6 minuter.

Anspänningstider
Anspänningstid är den tid det får ta från det larmet går tills den utryckande styrkan är på väg mot olycksplatsen.

Brandvärn i Abisko, Karesuando, Kuttainen, Lannavaara och Övre Soppero
Insatstid: Eftersom våra brandvärn är frivilliga så finns det heller inget krav på insatstid i våra värn.
Styrkorna kan också variera mycket eftersom alla kommer i mån av tid, däremot brukar det vara bra uppslutning vilket i många fall är ovärdeligt för de drabbade då det är långt för ambulans och hel- och deltidsräddningstjänsten. 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson