Jukkasjärvi skola

Jukkasjärvi skol ligger i byn Jukkasjärvi och är en f-5 skola med fritidshem.

Skolan har ett miniteam där uppföljning av elevers utveckling sker och de olika insatser som sätts in som anpassningar och särskilt stöd ses över. Miniteamet träffas varje onsdag kl 12-14 som består av rektor, specialpedagog, skolkurator och skolsköterska.

Skolkurator är på skolan varje måndag och skolsköterskan är på skolan varje fredag.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi