Luossavaaraskolan

Luossavaaraskolan ligger som namnet antyder i Luossavaaraområdet och är från och med höstterminen 2021 en F-3 skola med ca 180 elever, den består av tre byggnader med två arbetslag och ett fritidshem. Skolan är placerad i närhet av slalombacke och skogsområden, med gångavstånd till centrala Kiruna.

Luossavaaraskolans vision är att vara en skola där alla utmanas och växer, en attraktiv skola med hög måluppfyllelse som lockar många elever.

En samsyn och en helhetsbild är viktig för oss, liksom trygghet och studiero, då detta påverkar elevernas kunskaps- och sociala utveckling. 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä