Luossavaaraskolan

Luossavaaraskolan ligger som namnet antyder i Luossavaaraområdet och är från och med höstterminen 2021 en F-3 skola med ca 180 elever, den består av tre byggnader med två arbetslag och ett fritidshem. Skolan är placerad i närhet av slalombacke och skogsområden, med gångavstånd till centrala Kiruna.

Luossavaaraskolans vision är att vara en skola där alla utmanas och växer, en attraktiv skola med hög måluppfyllelse som lockar många elever.

En samsyn och en helhetsbild är viktig för oss, liksom trygghet och studiero, då detta påverkar elevernas kunskaps- och sociala utveckling. 

Kontakt

 • Luossavaaraskolan

  Besöksadress: Magnetitvägen 13
  Postadress: Luossavaaraskolan, 981 85 Kiruna
 • Nina Kuoppa

  Rektor Luossavaaraskolan
  Luossavaaraskolan
  Luossavaaraskolan, 981 85 Kiruna
 • Marianne Lindmark

  Administratör barn och elevhälsan / Skolassistent Loussavaaraskolan/ placeringsassistent för enhetens fritidshem
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä